امروز؛ رقابت نفس‌گیر شرکت‌ها برای ورود به انجمن فولاد

امروز (سه‌شنبه) با برگزاری مجمع انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، شرکت‌ها رقابتی تنگاتنگ و نفس‌گیر برای ورود به این انجمن و هیات مدیره آن خواهند داشت.

به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن۲۴، امروز مجمع انجمن تولیدکنندگان فولاد از ساعت ۱۷ در محل هتل هما برگزار خواهد شد که یکی از دستور کارهای آن برگزاری انتخابات هیات مدیره است.