جزئیات تصویب کلیات واردات خودرو

فاطمی امین؛ وزیر صمت:

????تمرکز ما برای واردات خودروهای اقتصادی است. خودروهای تولیدی کیفیت خوبی ندارد و تولید آن باید متوقف شود.

????محدودیتی برای واردات خودرو وجود ندارد و متناسب با نیاز بازار واردات انجام خواهد شد.

????مصوبات هفته آینده نهایی خواهد شد و در اسرع وقت واردات انجام می‌شود.

????خودروهای وارداتی با ۵ روش مالی وارد می‌شوند.