تعادل و آرامش با تامین ارز در بازار حاکم خواهد شد/تامین ۴.۳ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون

صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد: ۱۴/ ۷

????تعادل و آرامش با تامین ارز در بازار حاکم خواهد شد. 

????به عنوان بازارساز هم در بازار نیما و هم در بازار متشکل حضور موثر خواهیم داشت.

????ذخایر اسکناس بانک مرکزی به بیشترین اندازه در تاریخ رسیده است.

????با وزارت صمت جلسات متعددی داریم
باتوجه به بهبود وضعیت منابع ارزی کشور ثبت سفارش‌ها نیز بیشتر شده است.

????سیاست‌های ارزی و تجاری کاملا باهم هماهنگ است.

????از ابتدای سال تاکنون ۴.۳ میلیارد دلار در سامانه نیما تامین ارز شد.

????همچنین برای واردات مربوط به دارو ۱ میلیارد دلار و برای مواد غذایی ۳ میلیارد دلار تامین ارز کردیم.