جزئیات جدید از دومین گشایش ارزی

هیات بلندپایه منطقه‌ای که برای مذاکرات آزادسازی منابع مسدودی به تهران می‌آید، هیاتی ترکیبی از  قطر و احتمالا عمان است و شاید دیپلمات‌های کشورهای دیگر هم در حاشیه مذاکرات حضور داشته باشند.

این سفر برای تعیین چارچوب نهایی نحوه آزادسازی منابع مسدودی براساس توافق اخیر است.