چرا برخی فولادسازان به عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا روی آورده‌اند؟/ ارتباط قطع برق فولادی‌ها و عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا

دلیل این عرضه‌ها آن است که شرایط نگهداری آهن اسفنجی توسط فولادسازان به دلیل احتمال اکسیداسیون یا اشتعال آن بسیار دشوار است و این شرکت‌ها آهن اسفنجی موجودی خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و در صورت عدم وجود مشتری در بورس کالا، این شرکت‌ها نسبت به صادرات آهن اسفنجی اقدام خواهند کرد.

در شرایط قطع برق و توقف تولید فولادسازان، صادرات آهن اسفنجی در کوتاه مدت راه‌حل خوب و حتی ناگزیری است، چرا که این محصول، عمر کوتاهی دارد و باید به سرعت مصرف شود. اما در طولانی مدت، صادرات آهن اسفنجی می‌تواند به رشد شدید قیمت این محصول پرتقاضا در بازار داخلی در ماه‌های آینده منجر شود و علاوه بر آسیب به واحدهای کوچکترِ ذوب القاییِ خریدار آهن اسفنجی، موجب افزایش بیشتر قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی شود.

در واقع، التهاب در بازار محصولات فولادی و تضعیف تولید و تولیدکنندگان فولاد کشور، از تبعات قطع برق شرکت‌های زنجیره فولاد است.