آزادسازی صادرات فولاد برای بازرگانان/ رشد ارزآوری فولاد با تسهیل صادرات و حذف موانع با مصوبه کارگروه تنظیم بازار، صادرات فولاد برای بازرگانان و تجار آزاد شد.

آزادسازی صادرات فولاد برای بازرگانان/ رشد ارزآوری فولاد با تسهیل صادرات و حذف موانع

با مصوبه کارگروه تنظیم بازار، صادرات فولاد برای بازرگانان و تجار آزاد شد. تجار و شرکت‌های بازرگانی با خرید از رینگ صادراتی بورس کالا می‌توانند نسبت به صادرات فولاد اقدام کنند.