افزایش دوباره قیمت گاز طبیعی در اروپا

قیمت گاز طبیعی در اروپا ۶.۶ درصد به خاطر عدم اطمینان نسبت به کافی بودن تلاش‌ها برای تسکین بحران انرژی در زمستان جهت جلوگیری از کمبود گاز، افزایش‌یافته است. 

آلمان به‌عنوان موتور اقتصادی اروپا به‌زودی شرکت بزرگ گاز یونیپر را ملی می‌کند. این کشور همچنین آماده تخصیص اعتبارات جدید برای خرید گاز می‌شود. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هم به‌دنبال قراردادهای جدید طی سفر خود به خاورمیانه در این هفته است.