امارات سوخت سبز از زباله تولید می‌کند

تاسیساتی با هدف تولید «سوخت سبز از زباله» توسط بازیافت Beeah در امارات راه‌اندازی می‌شود.

گروه بازیافت Beeah (تجارت پردازش زباله و بازیابی مواد) تاسیسات جدید سوخت جامد بازیافت شده (SRF) را در سیستم مدیریت یکپارچه زباله خود در شهر شارجه احداث می‌کند.