پایان جلسه شورای حکام آژانس درباره ایران بدون قطعنامه

گزارش‌ها از درگیری‌های تازه در مرز میان شمال تاجیکستان و قرقیزستان حکایت دارد.

به گزارش رسانه های تاجیکستان و قرقیزستان درگیری بامداد امروز آغاز شده و مقامات محلی مرزبانی دو طرف با هم ملاقات کرده‌اند.