ترکیه بیش از ۳ هزار مهاجر را اخراج کرد

اداره مهاجرت وزارت کشور ترکیه از اخراج ۳ هزار و ۳۸ مهاجر از این کشور بین تاریخ های ۲ و ۸ سپتامبر جاری خبر داد.

اداره مهاجرت وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که از بین این مهاجران ۱۴۹۲ نفر تبعه افغانستان، ۴۴۸ نفر پاکستانی و سایر افراد از تابعیت های مختلف هستند که به نام کشورهای آنها اشاره ای نشده است.