قالب‌های مسی و یا تیوب مسی اشکال ساده ای داشتند و از یک محفظه قوطی شکل با مقاطع مربعی و مستطیلی و دایره ای بودند که فلز مذاب از به داخل آن ریخته می شد. با گسترش و افزایش استفاده از فرآیند ریخته‌گری پیوسته قالب‌های شمش نیز تغییرات زیادی در هندسه پیدا کرده اند و به عنوان یکی از اجزای اصلی و مهم جهت نیل به محصول با کیفیت تبدیل شده‌اند. تحقیقات و توسعه در ساخت این محصول در کمپانی های نامی تولید کننده این محصولات دائما در حال بهبود این محصول هستند. با تحقیق و توسعه برای انتخاب مواد با تکنولوژی روز که منجر به افزایش عمر محصول، بهبودی خواص انتقال حرارتی در کنار مطالعات دائم برای رسیدن به هندسه مخروطی بهینه، قالب مسی شمش تبدیل به محصولی شده است که دائما در لبه تکنولوژی حرکت می کند. مشخصات قالب مسی برای هر واحد تولید شمش فولادی متفاوت است. بنابراین نمی‌توان قالب مسی را به جز در موراد استثنا محصولی Off-the-Shelf نظر گرفت،​​​​​​​  

Copper Mold

قالب مسی