فروسیلیکومنگنز     FeSiMn

فروسیلیکومنگنز آلیاژی از عناصر منگنز ، سیلیسیوم و آهن می باشد . که به عنوان یک عامل آلیاژ ساز در تولید فولاد کاربرد دارد. این آلیاژ از پر مصرف ترین فروآلیاژهای جهان به شمار می رود و نقش اساسی در استحکام ، سختی و انعطاف فولاد دارد .
منگنز یک جزء اصلی در فولاد سازی است که باعث افزایش استحکام کشش فولاد می شود و سیلیس به عنوان یک دی اکسید کننده در رها سازی گازهای غیر مطلوب محلول در ذوب کاربرد دارد . منگنز همچنین باعث بهبود مقاومت فولاد در برابر ضربه و سایش می گردد  .


Ferro  Silico Manganese