راهکار عملیاتی

​تبیین استراتژی های بنیادی برای جلوگیری از هرگونه هدر رفت منابع با ارزش شرکای تجاری ما 

ما راهکارهای نوآورانه، کارآمد و پایدار را که به چالش های آینده فولاد ما پاسخ می دهند، توسعه می دهیم.

همراهی

​ارائه خدمات و فروش کالا ، نه پایان بلکه آغاز همراهی ماست . ​​​​​​​

صادرات

اعتباری ساختیم به استقامت فولاد که قطعا پشتوانهای است برای  صادرات. ​​​​​​​

واردات

شرکای تجاری ما با کیفیتی جهانی تضمینی برای ارتقاء کیفیت و افزایش تنوع محصولات کشور ماست. ​​​​​​​

مشاوره فنی

بررسی و مشاوره دلسوزانه در موارد فنی تولید و محصولات ارائه شده 

بهینه سازی خطوط تولید

ارزیابی و ارتقاء پروسه و ماشین آلات تولید.

ارزیابی راندمان

بررسی، تحلیل و ارتقاء محدودیتها تولید و برقراری تعادلی افزاینده میان منابع ارزشمند نیروی انسانی ، مواد اولیه، حامل های انرژی مصرفی و محصولات 

بازرسی کیفی

بازبینی، بازنگری و ارتقاء کیفیت مواد اولیه، پروسه تولید، سیستمها و محصولات 

ماموریت ما این است که به طور مداوم در این راستا گام های موثری برداریم .